Mewnfudo a"r iaith Gymraeg =

Immigration and the Welsh language
 • 14 Pages
 • 2.15 MB
 • 6620 Downloads
 • English
by
Llys yr Eisteddfod Genedlaethol = Court of the National Eisteddfod of Wales
Other titlesImmigration and the Welsh language.
Statementby Harold Carter.
The Physical Object
Pagination14, 14p.
ID Numbers
Open LibraryOL16260549M
 • Hello, Bumblebee Bat
  509 Pages2.34 MB9672 DownloadsFormat: PDF
 • Renaissance painting in manuscripts
  568 Pages3.62 MB5340 DownloadsFormat: EPUB
 • Pal Version-E22 Work Safety W/Electricity Package
  208 Pages2.50 MB8087 DownloadsFormat: EPUB
 • The Holy Grail
  558 Pages3.45 MB9962 DownloadsFormat: PDF
 • Father bear comes home.
  491 Pages1.47 MB1319 DownloadsFormat: EPUB
 • Dictionary of literary characters
  680 Pages4.34 MB4443 DownloadsFormat: EPUB
 • Menter Iaith Lloegr (Learning and speaking Welsh in England) has 1, members. Grŵp i helpu pobl sy'n dysgu'r hen iaith yn Lloegr, a hefyd grwp ar. Skip Ribbon Commands. Skip to main content. Cymraeg English. The Welsh Language Society (Welsh: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, often abbreviated to Cymdeithas or Cymdeithas yr Iaith) is a direct action pressure group in Wales campaigning for the right of Welsh people to use the Welsh language in every aspect of their lives.

  The current Chairperson of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg is Osian Rhys. Dyma gyfrol sydd yn ymdrin â mewnfudo rhyngwladol, cymunedau Cymru a’r Gymraeg o safbwynt ieithyddol a chymdeithasol.

  Gan dynnu ar ymchwil empeiraidd gyda myfyrwyr, tiwtoriaid iaith a swyddogion llywodraethol Cymru, mae’r awdur yn herio rhagdybiaethau damcaniaethol am berthynas mewnfudwyr â’r Gymraeg.

  Oes Y Byd I'r Iaith Gymraeg (Welsh Edition) (Welsh) Hardcover – by Sian Rhiannon Williams (Author) out of 5 stars 1 rating. See all formats and editions Hide other formats and editions. Price New from Used from Hardcover, "Please retry" $ 4/5(1). Hawlfraint: Comisiynydd y Gymraeg.

  Please select your preferred language. English. Datblygiad Yr Iaith Gymraeg [Henry Lewis] on *FREE* shipping on qualifying : Henry Lewis.

  Welsh (Cymraeg [kəmˈrɑːɨɡ] or y Gymraeg [ə ɡəmˈrɑːɨɡ], Old English: Wīelisċ) is a Brittonic language of the Celtic language is spoken natively in Wales, by some in England, and in Y Wladfa (the Welsh colony in Chubut Province, Argentina).

  Historically, it has also been known in English as "British", "Cambrian", "Cambric" and "Cymric".Early forms: Common Brittonic, Old Welsh.

  Derbyniodd y CPS yng Nghymru sêl bendith Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar fersiwn gyntaf ei gynllun ar 26 Tachwedd Bu’r cynllun presennol mewn grym ers dros saith mlynedd felly ac yn sgil datblygiadau newydd bu’n angenrheidiol diwygio’r cynllun hwnnw.

  Gellid. Yn haf gwelwyd lansio papur gwyn newydd ynghylch yr iaith Gymraeg gan y Llywodraeth Lafur yng Nghymru. Mae Cymraeg Strategaeth y Gymraeg yn sôn am gynyddu’r nifer o bobl sy’n siarad Cymraeg i un filiwn erbyn Roedd y nod hwnnw wastad yn bod, ond mae’r ddogfen yn rhoi rhagor o fanylion ar sut y cynigir ei gyrraedd.

  Get print book. No eBook available Rhyddiaith Gymraeg, Volume 2 eraill erchi fydd Ffolineb ffordd ffydd glaw Grist gwaith gwedi gwedy gwir gwyr gynt gyntaf hanner honn honno hono hvnan hwnn hwnnw hwnw hynn iaith Jessu jevank kanis kans kanys Kollen ladd lawer llaw llawen Llawysgrif llynn mae'r Marthin megis modd myned nassiwn nerth oddi.

  Mae Jeremy Wood wedi bod yn darparu teithiau yn yr iaith (Welsh Patagonia) ym Mhatagonia ersac mae e arbenigwr ar yr ardal a'r iaith. Yma, mae'n rhannu'r stori o'r iaith Jeremy Wood has been providing Welsh-language tours (Welsh Patagonia) in Patagonia sinceand is a expert on the area and the language.

  Here, he shares the story of the language. Stori Bywyd ac Amserau Iesu Grist (Mab Duw). Yn ôl Efengyl Luc. (United Kingdom) Iaith Gymraeg. Dduw Bendithia chi i gyd. (Google gyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg) The Story of the Life and. We’d like to invite the public to take part in this consultation on our new Welsh Language Scheme.

  / Hoffem wahodd y cyhoedd i gymryd rhan mewn ymgynghoriad ar ein Cynllun Iaith Gymraeg newydd sbon. Bu i Gomisiynydd y Gymraeg gymeradwyo’r Cynllun o dan Adran 14(1) Deddf yr Iaith Gymraeg ar 10 Tachwedd Welsh Language Scheme (English version).

  Published 2 December I ddechrau, dadansoddir y Gymraeg fel iaith llywodraeth a chyfraith o gyfnod yr oesoedd canol i’r cyfnod modern cynnar.

  Yna, bydd myfyrwyr yn edrych ar ymgyrchoedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg i adfer yr iaith yn y llysoedd, cyn edrych yn fanwl ar ddeddfau iaith yr ugeinfed ganrif yna News, Ras yr iaith Virtual Race Around Wales to Raise Money for Community Health Ras campaign calls on the public to run one mile (or more) to raise money for Wales’ health sector charities in May.

  Menter Iaith Maldwyn is a local organisation – one of 24 language initiatives covering the whole of Wales. This vibrant organisation works with people and children of all ages across Montgomeryshire.

  Our aim is to give advice and support to individuals, organisations and businesses in the area, as well. Cymraeg Gymraeg in English translation and definition "Cymraeg Gymraeg", Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

  cymraeg welsh language. Cymraeg Cymric, Welsh, Welsh language. Cymraeg ar y rhyngrwyd horse tack. Cymraeg Canol Middle Welsh. di-Gymraeg non-Welsh speaking. dydw i ddim yn siarad Cymraeg I don't speak English. gwrth-Gymraeg. Gyda'r twf mewn addysg Gymraeg, technoleg a mewnfudo, beth yw'r heriau a'r cyfleoedd i'r iaith Gymraeg heddiw.

  Download Mewnfudo a"r iaith Gymraeg = FB2

  Gyda dylanwad y Saesneg ar y Gymraeg, pa fath o Gymraeg sydd yn 'safonol' erbyn heddiw. CY Blas ar Ymchwil. Mae'r modiwl hwn yn baratoad ar gyfer ysgrifennu traethawd neu bortffolio estynedig (modiwl CY). Mae'n addas i fyfyrwyr Occupation: Senior Lecturer.

  Enillydd y Wobr Defnyddio'r Gymraeg mewn ffordd sy'n ysbrydoli Winner of the Inspirational use of the Welsh Language #GwobrauAddysguCymru #TeachingAwardsCymru. AR noted that Aberystwyth University had failed to reach their targets in terms of intensive and higher courses.

  MS noted that she was extremely pleased that Ysgol Gymraeg Brynsierfel had received the Bronze Award for the Language Charter. She explained that a Welsh for the family course had been organised as part of the process. Trwy archwilio ffurf y nofel Gymreig gyfoes, ynghyd â themâu megis ystrydebau, amlieithrwydd, a mudo a mewnfudo, awgryma’r gyfrol hon sut y gall darllen ffuglen ar draws ffiniau ieithyddol Cymru gyfrannu at ddatblygu cymdeithas Gymreig fwy cynhwysol – cymdeithas lle y mae’r Gymraeg yn ganolog i fywyd y genedl, ond lle yr ymwrthodir â Pages: Gwefan Gymraeg a Saesneg Mae gwefan RIBRIDE yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg.

  Fel busnes Cymraeg mae RIBRIDE wedi ymrwymo i drin yr iaith Gymraeg a Saesneg yn gyfartal, cyn belled ag y gallant yn ymarferol. Nod RIBRIDE yw trin yr iaith Gymraeg a Saesneg yn gyfartal yn mhob sefyllfa, heb eithriad.

  “Mae gennym fantais. Mae’r gyfrol hon yn bwrw golwg dros ystod eang o ystadegau yn ymwneud â’r Gymraeg. Eir i fanylion mewn sawl maes ond nid yw’n holl gynhwysfawr. Penderfynwyd canolbwyntio ar nifer a chanran y rhai sy’n gallu siarad Cymraeg, eu sgiliau llythrennedd, a’r defnydd gweithredol a wneir o’r iaith.

  Ni chyffyrddir â maes y cyfryngau o gwbl. Panel Ymgynghorol yr Iaith Gymraeg Welsh Language Advisory Panel 11 December at pm Ystafell Arthur, Yr Atom, Carmarthen MINUTES AND ACTION POINTS In attendance: Name: Group / Post: Cllr.

  Peter Hughes-Griffiths PHG Plaid Cymru (Chair) Cllr. Carys Jones CJ Plaid Cymru Cllr.

  Details Mewnfudo a"r iaith Gymraeg = PDF

  Dorian Williams DW Plaid Cymru Cllr. Journal article views 7 downloads. Cilfachau electronig: geni'r Gymraeg ar-lein, / Rhys, Jones. Cyfrwng, Volume: 7, Pages: 21 - Swansea. Cymunedau Iaith Lleiafrifol, Mewnfudo a Pholisïau iaith mewn addysg: Astudiaeth gymharol ryngwladol Edwards, Catrin Wyn (Aberystwyth UniversityInternational Politics, ) Prif nod y traethawd hwn yw tafoli a chymharu effeithiolrwydd polisïau iaith mewn addysg tair llywodraeth is-wladwriaethol yn eu hymdrechion i integreiddio.

  Canllawiau Iaith Gymraeg. English.

  Description Mewnfudo a"r iaith Gymraeg = EPUB

  Welsh Language Guidelines. Last Update: Usage Frequency: 1 Quality: Reference: LowriWilliams. Welsh. Y Gymraeg ac Adfywio. English. The Welsh Language and Regeneration. Last Update. Buy Addysg Gymraeg: Addysg Gymreig by Roberts, Gareth, Williams, Cen (ISBN: ) from Amazon's Book Store.

  Everyday low Format: Paperback. Yn gyntaf, mae mewnfudo a shifft ieithyddol wedi arwain at ddirywiad yn y nifer o siaradwyr sydd yn caffael y Gymraeg ar yr aelwyd, yn enwedig mewn ardaloedd y Fro Gymraeg draddodiadol. Yn ail, ceir cynnydd yn y nifer o ‘siaradwyr newydd’ sydd yn dod o deuluoedd di-Gymraeg.

  Mae diddordeb gennyf i gyfiethu a i ' r Gymraeg. Mae llawer o Gymraeg arnynt yn barod - barddoniaeth. Mae diddordeb yn yr iaith Gymraeg o'r wefanau yng nghant naw deg a dau o wledydd. A fyddwch mor garedig ag esbonio pa yw'r ffordd gorau i wneud y gwaith hwn. I am interested.Dyma'r gyfrol Gymraeg gyntaf i drafod y portread o amlddiwylliannedd yng Nghymru mewn ffuglen Gymraeg a Saesneg gyfoes.

  Mae'n astudiaeth gymharol sy'n dod â gwaith rhai o awduron Cymraeg a Saesneg mwyaf blaenllaw Cymru yn y degawdau diwethaf ynghyd - ga.